Báo giá

BẢNG BÁO GIÁ

 KH0 ĐÁ HÀ NỘI- CAM KẾT CHẤT LƯỢNG- TƯ VẤN TẬN TÌNH.

TÊN ĐÁ

HÌNH ẢNH

XUẤT XỨ

 ĐƠN GIÁ

Đá trắng ý nhân tạo

Xuất xứ Ý

1000

Đá trắng vân mây Xuất xứ hy lạp 1100
Đá trắng vân nâu Xuất xứ  Ý 1100
Đá trắng vân to Xuất xứ Brazin 1100
Đá nhân tạo 008 Xuất xứ Hy Lạp 1200
Đá trắng hy lạp nhân tạo Xuất xứ Hy Lạp 1100
Đá trắng vân chéo Xuất Xứ Ý 1100

Đá nhân tạo hy lạp A9

Xuất xứ Hy Lạp 1200
Đá vân loang bảo lai Xuất xứ Việt Nam 1300
Đá nhân tạo vân thưa Xuất xứ Hy lạp 1200
Đá nhân tạo vân rối Xuất Xứ Hy Lạp 1200
Đá phú sơn PQ138 Việt Nam 3200
Đá phú sơn PQ 120 Việt Nam 3200
Đá phú sơn PQ 188 Việt Nam  3200
Đá phú sơn PQ 168 Việt Nam 3200
Đá Phú sơn PQ 111 Việt Nam 3200
Đá phú sơn PQ130 Việt Nam

3200

Đá phú sơn PQ 118 Việt Nam 3200
Đá phú sơn PQ 270 Việt Nam 2750
Đá phú sơn PQ 268  Xuất xứ Việt Nam 2800
Đá phú sơn PQ 115 Xuất xứ Việt Nam 3200
Đá Vialacktes  Xuất xứ Ấn Độ 2400
Đá nâu tây ban nha đậm

Xuất xứ Tây Ban Nha 1600
Đá đen tia chớp Xuất xứ Trung Quốc 1400
Đá vàng hoàng gia Xuất xứ Brazin 2400
Đá vàng bạch dương Xuất xứ Braxin 3600
Đá tự nhiên RoSaLight Xuất xứ Braixin 2200
Đá thạch anh  V78 Xuất xứ Braxin  2600
Đá tự Nhiên folarits Xuất xứ Ý 2600
Đá kim sa Xuất xứ Ấn Độ 1100
Đá kim sa trắng  Xuất xứ Ý 1100
Đá vàng thạch anh  Xuất xứ Ý 1300
Đá kim sa cám  Xuất xứ Ấn Độ 900
Đá trắng sứ xịn Xuất xứ trung quốc  1900
Đá nâu tây ban nha nhạt Xuất sứ Tây Ban Nha 1600
Đá trắng ý  tự nhiên  Xuất xứ Ý 3200
Đá nhân tạo vàng kem vảy Xuất xứ trung quốc 1100
Đá hy lạp tự nhiên Xuất xứ Hy Lạp 3400
Đá tự nhiên Back Makino Xuất xứ Ấn Độ 1100
Đá tự nhiên vân gỗ ý Xuất xứ Ý 2400
Đá tự nhiên Black forets Xuất xứ Ấn Độ 1900
Đá nhân tạo đen vân mây Xuất xứ Ấn Độ 1100
Đá tự nhiên đen vân mây Xuất xứ Ấn Độ 1400
Đá tự nhiên Solaliot Xuất xứ Braxin 3400
Đá ViNa Quartz Việt nam

2300

Đá ViNa Quartz  Việt nam 1800
Đá ViNa Quartz Việt nam 2100
Đá ViNa Quartz Việt nam 2100
Đá ViNa Quartz Việt nam 2100
Đá ViNa Quartz Việt nam 2200
Đá ViNa Quartz Việt nam 1800
Đá ViNa Quartz Việt nam 1800
Đá ViNa Quartz Việt nam 2100
Đá ViNa Quartz Việt nam 2300
Đá ViNa Quartz Việt nam 2200
Đá ViNa Quartz Việt nam 1800
Đá ViNa Quartz Việt nam 2300
Đá ViNa Quartz Việt nam 2100
Đá ViNa Quartz Việt nam 2800
Đá ViNa Quartz Việt nam 2900
Đá ViNa Quartz Việt nam 2800
Đá ViNa Quartz Việt nam 2600
Đá ViNa Quartz Việt nam 2600
Đá ViNa Quartz Việt nam 2600
Đá ViNa Quartz Việt nam 2800
Đá ViNa Quartz Việt nam 2900
Đá ViNa Quartz Việt nam 2600
Đá ViNa Quartz Việt nam 3100
Đá ViNa Quartz Việt nam 2900
Đá ViNa Quartz Việt nam 2900
Đá ViNa Quartz Việt nam 2800
Đá đen vân mây Xuất sứ ấn độ 2300
Đá nhân tạo vân chéo Xuất sứ Trung quốc  1100
Đá trắng vân rối  Xuất sứ Trung quốc  1200
Đá xanh mắt mèo Xuất sứ Trung quốc  
Đá tự nhiên Vialacgte Xuất sứ Brazin 2400
Đá lamar Xuất sứ Ấn Độ 2100
Đá lamar Xuất sứ Ấn Độ 2100
Đá lamar Xuất sứ Ấn Độ 2100
Đá lamar Xuất sứ Ấn Độ 2100
Đá lamar Xuất sứ Trung quốc 2100
Đá lamar Xuất sứ Ấn Độ 2100
Đá lamar Xuất sứ Ấn Độ 2100
Đá lamar Xuất sứ Ấn Độ 2100
Đá lamar Xuất sứ Ấn Độ 2100
Đá lamar Xuất sứ Ấn Độ 2100
Đá lamar Xuất sứ Ấn Độ 2100
Đá thạch anh   Xuất sứ Trung quốc 2700
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

0979 679 456